Mezőkövesdi Szent László templom

A mezőkövesdi Szent László plébániatemplom műemléki védettségű egytornyos barokk épület, amelyet Grassalkovich Antal kamarai elnök terveztetése és rendelése szerint, 1770-ben Répássy András plébános építtetett meg. A város ősi gótikus stílusú templomának, melynek (megmaradt szentélye a mai Mária-kápolna) építését egyes adatok 1332-re, az Anjouk korához, míg más források a XV. században, a Hédervári családhoz kötik; az északi és déli falát kibontották. Északi irányban épült meg az új szentély, a délire került a kórus. A kereszthajó, a megmaradt gótikus templom szentély, két csúcsban összefutó bordás boltozatú épülete maradt meg. Építőmesterei kiválóan építették meg, szerkezetében ma is szilárd, repedésmentes. Erős tám-pillérei a déli és a keleti oldalon maradtak meg. Az északi oldalon elbontásra került, mert idővel a sekrestye épületét építették hozzá. A barokk templom épületének falait több ízben is renoválni kellett. A megépülését követő száz év folyamán ugyanis a templomot számtalan csapás érte.

Az első helyem…

A templom főoltára fölött függő hatalmas, hat méter magas és három méter széles oltárképet Kovács Mihály festette 1868-ban, Egerben. A képen Szent László kitárt karral mutatja be hódolatát a felhőn trónoló Máriának, karján a gyermek Krisztussal. A templomban történő elhelyezésére azonban a mai templombelső befejezése után, legkorábban 1873-ban történhetett. A templom újabb kori megújításáról, az egri Egyházmegyei Közlöny 1913-ban terjedelmes cikket közöl. A templomban folyó restaurálási munkálatokat Kerekes József miskolci építész végezte. A templom freskóit, Korényi József egri akadémiai festőművész készítette a források szerint, tempera és kazein festékkel. A szentély előtti mennyezeten Szent László életéből vett három jelenet látható. Középen: székesegyházat alapít Nagyváradon. Jobbra: vizet fakaszt a kősziklából. Magasztos tartással köszöni meg az angyalnak a csodát, a sziklából fakadó vizet. Balra: Szent Lászlónak felajánlják a keresztes hadak fővezérségét.

Íme, egy rövid bemutatása a templomnak 4K felbontásban: 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This function has been disabled for Versler Vision.