„Minden földek Istent dicsérjétek!”

Kórustalálkozónk először 1995-ben, Szent László király halálának 900. évfordulóján került megrendezésre, majd még két egymást követő évben szintén templomunkban  kapott helyet a találkozó a Gaál István énekkar és Mozer János karnagy úr vezetésével, valamint az akkori  plébános atya támogatásával. Ezt követően  sajnos nem akadt jelentkező a negyedik találkozó megrendezésére, amit a létrehozók csalódottan vettek tudomásul és így abbamaradt ez az egyoldalú kezdeményezés.
7 éves szünet után az 1000 éves Egri Főegyházmegye millenniumi évfordulóján újra indult más formában, az 1000 éves Egri Főegyházmegyére emlékező„Dícsérjétek az Urat!” kórustalálkozó néven. Ezen kívül különböző sajátosságok is színesítik. Például, Érsek atyánkat felkértük fővédnöknek, több éven át más- más kórus rendezte, mindig van közös  énekszám az egyházi évre való tekintettel és meghívunk vendég énekkart is, aki nem az esperesi kerületbe tartozik. Emléklapok, jelképes emléktárgyak kerülnek átadásra. Hangsúlyozni szeretném, hogy a találkozó nem versenyszerű, nem elsősorban szakmai szempontokra épül, hanem lelkiségi, a keresztény meggyőződés alapjain létesült és működik. 
Ebben az évben Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójára emlékezünk. Ő mondotta, hogy az ének a mindenki számára elérhető, egyszerű, ám mégis legszebb hangszer. A kóruséneklésnek közösségformáló ereje van, az egymásra való odafigyelés egy érzékeny, különös formája.

Mozerné Horga Stefánia

Íme, egy összefoglaló videó 4K felbontásban:

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This function has been disabled for Versler Vision.